Program

Innovations­ledning i ekosystem

Innovationsledning för yrkesverksamma inom innovationsekosystem.

För oss som jobbar med att stötta innovatörer, entreprenörer och intraprenörer.

Vi som arbetar på inkubatorer, science parks, universitet, kommuner, regioner, kluster eller andra stödjande verksamheter är, tillsammans med våra innovatörer, entreprenörer och intraprenörer, ryggraden i miljöer där innovationer förbättrar och transformerar vårt samhälle.

Arbetet är utmanande och kräver speciella förmågor då det stödjer tillväxt under osäkra förhållanden och siktar mot en ljus men svårgripbar framtid.

Innovationsledning är avgörande

I sådana organisationer är innovationsledningsförmågor avgörande för att leverera högkvalitativt stöd och tjänster med betydande påverkan. Dessa förmågor kan hjälpa både privata och offentliga aktörer, regionalt och nationellt, att ta itu med kritiska utmaningar och möjligheter för att uppnå ambitiösa och svårfångade mål. Det kan till exempel handla om att skapa ekonomisk tillväxt och jobbmöjligheter, uppnå hållbarhetsmål, lösa säkerhets- och trygghetsutmaningar eller förbättra människors hälsa och sociala välbefinnande – allt som kräver innovativa lösningar.

En annan viktig tillämpning av dessa förmågor är att förnya den egna organisations lösningar och erbjudanden genom internt innovationsarbete.

Ekosystem kräver samarbete

Omständigheterna och behoven hos våra organisationer och medarbetare är speciella. Ofta verkar vi inte bara inom vår egna organisation, utan inom ett ekosystem i vår stad, kommun eller region. För att ett system av organisationer ska vara effektivt, måste det finnas en gemensam kompetens. Det är avgörande för att förenade innovationsaktiviteter och processer ska fungera smidigt och vara framgångsrika. En hög kompetens över flera organisationer inom ett ekosystem banar väg för proaktiva och systematiska tillvägagångssätt för gemensamma innovationsinitiativ.

Efter att ha arbetat med många individer, organisationer och ekosystem samt undersökt krav och behov, så erbjuder vi ett särskilt utbildningsprogram för yrkesverksamma inom regionala och nationella innovationsekosystem. Som deltagare kommer du att lära dig att proaktivt och systematiskt leda och organisera innovationsinsatser och bygga avgörande innovationsförmågor, allt med vägledning från ISO 56000-serien av internationella standarder.

Målgrupp

Den primära målgruppen är yrkesverksamma i organisationer inom regionala och nationella innovationsekosystem. Du kan till exempel vara affärsutvecklare, rådgivare, utbildare, innovationsledare, projektledare, kommunikatör, ledare eller chef på en inkubator, science park, universitet, kommun, region, kluster eller annan stödverksamhet. Även finansiärer, investerare och styrelsemedlemmar kopplade till sådana organisationer kan har god nytta av denna utbildning.

Läroplan

Programmet bygger på följande 14 läromoduler:

 • Systematisk innovationsledning
 • Definiera innovation
 • Principer för innovationsledning
 • Innovationsledningssystem
 • Utveckla djupa insikter
 • Designa innovationsprocesser
 • Skapa innovationsstrategier
 • Orkestrera innovationssamarbeten
 • Ledning av innovationsinsatser
 • Engagera ledningen
 • Främja innovationskultur
 • Anpassa strukturer
 • Bedöma innovationsprestationer
 • Facilitera innovationsaktiviteter

Programinnehållet ses i sammanhanget av ett innovationsledningssystem enligt ISO 56002:2019 och lärs ut från en innovationsledares perspektiv. För att göra innehållet ännu mer relevant är Body of Knowledge för innovationsledare en källa till kunskap.

Schema

Vi ger dig tillgång till 14 digitala läromoduler med den senaste och mest relevanta kunskapen om professionell innovationsledning under ett år. Du kan studera i din egen takt och förbereda dig för våra gruppdiskussioner och arbetsmöten som hålls under sju veckor.

Med detta upplägg siktar vi på att maximera din läroupplevelse och tillgodose olika lärostilar genom att leverera innehållet i en mix av självstudier, diskussioner, uppgifter, övningar och fallstudier. Under programmet kommer du också att träffa personer i samma situation som dig själv och därmed bygga värdefulla relationer.

Programmet varar i sju veckor och innehåller följande aktiviteter:

 • Vecka 1 – Möte 1: introduktion och grunder (2 tim online)
 • Vecka 2 – Självstudier och uppgifter (online)
 • Vecka 3 – Möte 2: Insikter, strategier och processer (2 tim online)
 • Vecka 4 – Självstudier och uppgifter (online)
 • Vecka 5 – Möte 3: Ledarskap, samarbete och anpassning (2 tim online)
 • Vecka 6 – Självstudier och uppgifter (online)
 • Vecka 7 – Möte 4: Facilitering, verktyg och metoder (1 dag fysiskt på plats)

Läroportalen, Amplify Academy, är tillgänglig för alla deltagare i 12 månader för att underlätta långsiktigt lärande och fungera som nav för alla programaktiviteter och kommunikation.

Gör en intresseanmälan nu!

Se alla planerade utbildningar

1 dag fysiskt på plats 1 dag fysiskt på plats
3 x 2 timmar webinarier 3 x 2 timmar webinarier
15 timmar självstudier 15 timmar självstudier
30 timmar total utbildningstid 30 timmar total utbildningstid
Svenska Svenska
18 500 kr + moms per person 18 500 kr + moms per person

Services

Create an immediate impact through new value creation, and raise your sustainable innovation performance with professional capabilities.

Innovation activities must be treated as any other mission-critical activity. It’s about knowing how and when to do it – but also when not to innovate. Build a strong professional foundation using a proactive and systematic way of working.